Szanowni Państwo,

 

przypominamy o trwającym naborze wniosków do Programu GOSPOSTRATEG III, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

 

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu,
  2. pułapkę braku równowagi,
  3. pułapkę demograficzną,
  4. pułapkę słabości instytucji.

Wnioskodawcą są konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów wdrażających (min. 3 pomioty, maks. 5 podmiotów).

 

Przedmiotem dofinansowania są:

  1.  badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe (faza badawcza A)
  2. prace przedwdrożeniowe (faza przygotowań wyników badań naukowych do wdrożenia w praktyce B)

Projekt może obejmować FAZĘ A i FAZĘ B albo tylko FAZĘ B.

 

Alokacja konkursu wynosi 100 mln zł, przy czym budżet pojedynczego projektu wynosi od 1 mln zł do maksymalnie 10 mln zł.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem.

 

Nabór wniosków trwa od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku (do godziny 16:00).

 

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o kontakt z Centrum Nauki: Renata Olender-Bartosik (renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl) lub Dominika Rostocka (dominika.rostocka@uni.lodz.pl).

 

Załączamy prezentację ze szkolenia, które odbyło się 2 czerwca br. za pośrednictwem platformy TEAMS.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Renata Olender-Bartosik

Centrum Nauki UŁ

GOSPOSTRATEG III _prezentacja