Szanowni Państwo,

Na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy administracji UŁ w trakcie pandemii koronawirusa wdrożyliśmy w Centrum Nauki system pracy mieszanej.

Interesanci obsługiwani są wyłącznie w wyznaczonym „punkcie dyżurnym” w pokoju 104, w budynku Rektoratu II, przy ul. Uniwersyteckiej 3. W „punkcie dyżurnym” jednocześnie przebywać może tylko pracownik i jeden interesant. Do budynku interesanci wchodzą wejściem głównym przy użyciu domofonu.

Ze względu na obowiązującą preferencję systemu pracy zdalnej, rekomendowane jest, aby interesanci odbywali zdalne spotkania z pracownikami Centrum Nauki (np. z wykorzystaniem aplikacji Teams), natomiast spotkania stacjonarne powinny odbywać się wyłącznie jeśli obecność pracownika jest wymagana.

W celu umówienia spotkania prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami CN pod adresem mailowym wskazanym w zakładce Kontakty.

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 123 z dnia 25.05.2020 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia – Instrukcja

załącznik nr 2 do zarządzenia – Procedury