Szanowni Państwo!

Przedstawiamy poniżej dane konieczne przy umowach zawieranych z NCN w ramach projektów.

 

Stronami umowy są:   Narodowe Centrum Nauki,  Uniwersytet Łódzki  oraz  Kierownik Projektu.

 

Jako osoby reprezentujące Uniwersytet Łódzki występują:

 

– prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. Nauki UŁ
– mgr Donat Kałuża, Kwestor UŁ

  • NIP 724-000-32-43
  • REGON 000001287

Numer rachunku bankowego:

Bank Pekao SA  II  Oddział w Łodzi 67 1240 3028 1111 0010 6351 6828

Elektroniczną wersję umowy po jej udostępnieniu w systemie OSF należy wygenerować z systemu i podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES :

  1. w pierwszej kolejności przez kierownika projektu (została uruchomiona procedura zakupu podpisów kwalifikowanych w UŁ)
  2. następnie umowa powinna zostać podpisana podpisem kwalifikowanym przez osoby reprezentujące jednostkę wskazane w umowie

Przed złożeniem umowy do podpisu prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Nauki UŁ.