Zgodnie z regulaminem programu, punkt 1.3.w ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

1) odbycie stażu podoktorskiego;

2) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

3) pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.