We wniosku projektowym nie wskazujemy konkretnych osób jako wykonawców, planujemy zadania i określamy kompetencje ich wykonawców.

W przypadku zatrudnienia osób na umowę cywilnoprawną, jak również w przypadku wypłaty dodatku specjalnego do pensji nie ma obowiązku ogłaszania przetargu lub procedury konkursowej. Procedura konkursowa dotyczy wyłonienia stypendystów, jak również osób planowanych do zatrudnienia na pełnoetatowym stanowisku post-doc.