Liczy się kierowanie zarówno projektami NCN jak i finansowanymi z innych źródeł.