W przypadku konkursów NCN, nie ma takich możliwości. Zakup aparatury jest ściśle powiązany z badaniami.  W ramach konkursów MNiSW istnieje możliwość aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową/kształceniem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje środki finansowe na inwestycje związane z działalnością naukową obejmujące zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej o wartości powyżej 500 000,00 zł.