W przypadku projektów PRELUDIUM, OPUS, SONATA itd., gdzie termin aplikacji jest ustalony w regulaminie, nie ma znaczenia na jakim etapie wniosek zostanie złożony. Inna sytuacja miała miejsce w przypadku I edycji MINIATURY. W momencie w którym skończyły się środki alokowane na ten konkurs, skończyła się możliwość aplikowania. W II edycji konkursu MINIATURA nie wystąpiła już taka sytuacja.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż wcześniejsze przygotowanie wniosku daje możliwość dokładniejszego i bardziej szczegółowego wsparcia ze strony pracowników Centrum Nauki.