Wnioskodawcy przysługuje odwołanie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, nie ma odwołania od oceny merytorycznej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.