Tak mają wgląd w kartę poprzedniej oceny. Przygotowując nowy wniosek należy odnieść się do poprzednich uwag i zaznaczyć w systemie OSF, iż był on już wcześniej składany.