Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Głównym założeniem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować i rozwiązywać problemy zaistniałe w danym przedsiębiorstwie lub innym podmiocie .

Warunkami przystąpienia do programu są:

  • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
  • wyznaczenie przez wnioskodawcę (którym jest Uczelnia)  opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Środki finansowe w programie przeznaczone są na:

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
    3450,00 zł– do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
    4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • koszty ubezpieczenia społecznego

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 30 kwietnia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r i odbywa się poprzez system OSF.

Uwaga!

Wnioskodawcą jest Uczelnia, nie osoba indywidulna czy przedsiębiorstwo.

W celu aplikacji prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Wojnarowską:

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

tel. 42-635-49-49; 889-052-646

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczą programu zawierającą informacje na temat warunków konkursu jak i procesu aplikacji

https://centrumnauki.uni.lodz.pl/index.php/2020/04/26/spotkania-informacyjne-o-konkursach-i-grantach-ncn-nawa-ncbir-materialy-ze-spotkania/

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: