Po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cieszące się największą popularnością konkursy na projekty badawcze OPUS 19 i PRELUDIUM 19.

W konkursie OPUS o finansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej, W PRELUDIUM szansę na grant mają osoby nieposiadające jeszcze stopnia naukowego doktora.

OPUS 19 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu.  Projekty realizowane w konkursie OPUS 19 mogą trwać 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy, a do zdobycia jest 450 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19

PRELUDIUM 19 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. W PRELUDIUM 19 łącznie naukowcy mogą otrzymać aż 35 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r.

 

Osoby zainteresowane składaniem wniosków proszone są o kontakt z Centrum Nauki, najpóźniej do 22 maja br.

Osoby do kontaktu:

Alina Kołodziuk, E:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl, T: 635 41 59 – konkurs OPUS

Eliza Wróblewska-Palmowska, E: eliza.palmowska@uni.lodz.pl, T 635 47 15 – konkurs PRELUDIUM i OPUS

Magdalena Zalasa, E: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl, T: 42 635 41 58