Szanowni Państwo,

Zachęcamy do składania ofert w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Mistrzowie Dydaktyki (etap I).  Nabór ofert został przedłużony do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 31.03.2020 r.

 

Jest to znakomita okazja, aby zdobyć środki na podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania tutoringu w kształceniu poprzez:

udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia (w ośrodkach z pierwszej setki Listy Szanghajskiej m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London)

– przetestowanie wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego (jeden nauczyciel prowadzi zajęcia z max. 3 studentami wybitnie uzdolnionymi lub z max. 3 studentami wymagającymi  dodatkowego wsparcia, w maksymalnym wymiarze 100 godz. w semestrze)

 

Warunki uczestnictwa nauczycieli akademickich:

– zatrudnienie w uczelni, która wnioskuje o udział w projekcie na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,

– udokumentowana znajomość j. angielskiego na poziomie min. C1 (certyfikat lub zaświadczenie lektora o poziomie znajomości j. obcego)

– wiedza w zakresie metody tutoringu (doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu będzie dodatkowym atutem nauczyciela)

 

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu to:

– dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu przez 1 semestr. (max. 100 zł/ godz. dydaktyczną 45 min.)

– dofinansowanie podróży kadry akademickiej związanych z realizacją projektu  w Polsce.

– koszty pośrednie: max. 3 % poniesionych kosztów bezpośrednich

Koszt spotkań przedwyjazdowych, koszt realizacji wizyt studyjnych (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie itd.) finansuje MNiSW.

 

Finansowanie działań w projekcie trwa nie dłużej niż do 31.12.2022 r., zaś uczelnia zobowiązuje się do kontynuowania prowadzenia zajęć metodą tutoringu w okresie nie krótszym niż do 31.03.2023 r.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.nauka.gov.pl/mistrzowie-dydaktyki/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki.html

 

Wydziały zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt.  Chcemy złożyć ofertę na początku lutego 2020 r., dlatego prosimy o przesłanie zgłoszeń (w postaci wypełnionych trzech załączonych formularzy) w terminie do 31.01.2020 r. na adres: dominika.rostocka@uni.lodz.pl

Po tym terminie, zbierzemy nadesłane oferty we wspólny wniosek uczelniany.

 

MNISW zamierza nadal promować metodę tutoringu poprzez kolejne ogłaszane konkursy m.in. przez dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w tej formie przez cały tok studiów (konkurs MISTRZOWIE DYDAKTYKI etap  II) oraz przez finansowanie stypendiów i zajęć indywidualnych dla wybitnie uzdolnionych studentów (konkurs SZKOŁA ORŁÓW). Z tego powodu warto skorzystać z możliwości podniesienia kompetencji kadry akademickiej, która mogłaby w przyszłości prowadzić zajęcia tą właśnie metodą, poszerzając w ten sposób ofertę akademicką UŁ.