Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie „Polskie Powroty”.

Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Termin naboru wniosków w trzeciej edycji Polskich Powrotów mija 31 marca 2020 r.

 

Został także  ogłoszony nowy Program dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa:

„Program im. Ulama”,  na średniookresowe przyjazdy naukowców.

W ramach Programu można realizować następujące działania:

  1. prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  2. odbycie stażu podoktorskiego;
  3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Zainteresowanych powyżej opisanymi programami prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Zalasą T: 42 635 41 58

E: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl