Szanowni Państwo!

Prosimy wpisywać w umowie aktualny adres Uniwersytetu Łódzkiego:

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

  • Stronami umowy są:   Narodowe Centrum Nauki  i Uniwersytet Łódzki 
  • oraz Kierownik Projektu
  •  jako osoby reprezentujące Uniwersytet Łódzki należy wpisać:

– prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. Nauki UŁ
– mgr Donat Kałuża, Kwestor UŁ

  • NIP 724-000-32-43
  • REGON 000001287

Numer rachunku bankowego:

Bank Pekao SA  II  Oddział w Łodzi 67 1240 3028 1111 0010 6351 6828

Elektroniczną wersję umowy po jej udostępnieniu w systemie OSF należy wygenerować z systemu i podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES :

  1. w pierwszej kolejności przez kierownika projektu (została uruchomiona procedura zakupu podpisów kwalifikowanych w UŁ)
  2. następnie umowa powinna zostać podpisana podpisem kwalifikowanym przez osoby reprezentujące jednostkę wskazane w umowie

Przed złożeniem umowy do podpisu prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Nauki UŁ.