Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w programie START (konkurs 2020)

Program START skierowany jest do wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wyróżnienie w postaci stypendium ma na celu nagrodzenie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli wieku 30 lat. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1989 r. bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. 

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą.

 

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku, umieszczonymi na stronie programu http://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 

Wnioski w konkursie START 2020 można składać do 31 października 2019 r. – do Centrum Nauki UŁ wnioski należy złożyć do 28 października 2019 r.

Jako kierownika jednostki należy wpisać:

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. Nauki UŁ

Adres jednostki:

Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 68, 90-136 Łódź

 

Osoba do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Alina KOŁODZIUK, tel.(42) 635 41 59, e-mail: alina.kolodziuk@uni.lodz.pl,

(Rektorat UŁ, ul. Uniwersytecka 3, pok. 102).

Dokumenty prosimy dostarczać w dni robocze w  godzinach 9 – 15.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Zachęcamy młodych badaczy do składania wniosków w programie START.