Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Aktualne nabory:

wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową. Termin złożenia aplikacji: 03 grudnia 2019 r., godz. 15.00.

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1217-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-na-bilateralna-wymiane-naukowcow-z-chinska-republika-ludowa

wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Walonią Brukselą (Belgia) Termin złożenia aplikacji: 17 grudnia 2019 r., godz. 15.00.

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1194-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-z-walonia-bruksela-belgia

Zachęcamy do aplikowania!

Kontakt -> magdalena.zalasa@uni.lodz.pl