Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało program „Badania stosowane” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie ogłoszone zostały nabory do dwóch konkurów – POLNOR i POLNOR CCS. Łącznie na innowacyjne projekty realizowane w ramach programu jest w puli ponad 73 mln euro.

POLNOR to konkurs główny na projekty bilateralne w ramach następujących obszarów:

 • zdrowie i opieka społeczna;
 • przemysł i technologie informacyjne;
 • transport i klimat;
 • żywność i zasoby naturalne;
 • rozwój społeczny i gospodarczy;
 • pojazdy bezzałogowe.

Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski. Konsorcjum, aby być kwalifikowalnym musi również zawierać przynajmniej jednego przedsiębiorcę z Polski lub Norwegii.

Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek.

Typy badań objętych grantem:
a)Badania podstawowe – zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014, ale tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
b)Badania przemysłowe – zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014,
c)Prace rozwojowe – zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014,

Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Dofinansowanie dla przedsiębiorstw przyznawane będzie zgodnie z zasadami pomocy publicznej w zależności w wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań.

Do rozdysponowania na granty projektowe jest blisko 50 mln euro. Pojedynczy projekt zgłoszony w konkursie może otrzymać dofinansowanie między 0,5 a 1,5 mln euro.

Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, a najpóźniejsza data kwalifikowalności kosztów to 30 kwietnia 2024 roku.

 

POLNOR CCS to jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się wokół

 • wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, w tym:
 • Pełna analiza łańcucha wartości
 • Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
 • Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2
 • Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę
 • Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi.

Budżet konkursu to ponad 11,5 mln euro.

Nabory w konkursach POLNOR i POLNOR CCS będą trwać do 12 grudnia 2019 roku. Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim.

Szczegółowe informacje wraz dokumentacją konkursową znajdują się : https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-2019-call/

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Nauki, Rektorat II, ul. Uniwersytecka 3, pok. 103 tel: 635 41 68/71:

Małgorzata Mstowska (malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl)

Renata Olender – Bartosik (renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl)

Dominika Rostocka (dominika.rostocka@uni.lodz.pl)