Szanowni Państwo!
Zachęcamy do zapoznania się ze stypendium oferowanego w  ramach programów „research fellowship” i „senior fellowship” Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk w Linz z siedzibą w Wiedniu.
Stypendia skierowane są dla naukowczyń i naukowców z tytułem doktora (research fellowship) oraz dla naukowczyń i naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowych (senior fellowship) – ekspertek i ekspertów w swojej dziedzinie, zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi. Stypendia badawcze przyznawane są na jeden semestr a ubiegać może się o nie każdy, niezależnie od narodowości czy przynależności do jakiejkolwiek instytucji naukowej.

Czas trwania stypendium i finansowanie:
Stypendia Research Fellowship oraz Senior Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1. października 2019 do 31. stycznia 2020 lub od 1. marca 2020 do 30. czerwca 2020).

Każdy z programów obejmuje stypendium miesięczne do maksymalnej kwoty € 2.325,- (€ 75 /dzień), miejsce do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu, zakwaterowanie w apartamencie 35m2 oraz jednorazowy zwrot kosztów podróży.
Koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego stypendystki i stypendyści ponoszą we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny znajdują się na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY.