Przedstawiamy w załączeniu zestawienie aktywnych czasopism naukowych uwzględnionych aktualnie w bazach Scopus i Web of Science wraz z przypisanymi do nich wstępnie dyscyplinami, określonymi w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Przypisanie oparte jest na wynikach porównania zakresów nowych dyscyplin oraz kategorii All Science Journal Classification (Scopus) i Subject Categories (Web of Science). Kody ASJC/SC były łączone z nowymi dyscyplinami na zasadzie „wiele do wielu”, tzn. do jednej dyscypliny mogło zostać przypisanych kilka kodów ASJC i SC, jak również jeden kod ASJC lub SC mógł być uznany za związany z więcej niż jedną dyscypliną. W przypadku rozbieżności między opisem zakresu tematycznego danego czasopisma między bazami, przy przypisywaniu dyscyplin do czasopism uwzględniano wszystkie dyscypliny wynikające z kodów przypisanych czasopismu w obydwu bazach (z wyjątkiem czasopism przypisanych w jednej z baz do kategorii „multidisciplinary”).

W efekcie, do większości czasopism przypisana jest więcej niż jedna dyscyplina.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem.

Wykaz_czasopism_z_baz_Scopus_i_Web_of_Science_-_dyscypliny_05.11.2018