Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z konkursami NAWA – wymiana bilateralna naukowców.

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie;
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Polski, posiadające kategorię naukową.

Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów, na stronie internetowej NAWA:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna

Aktualne nabory: wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Francją. Termin złożenia aplikacji: 25 lipca 2019 r., godz. 15.00.

wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Indiami. Termin złożenia aplikacji: 14 sierpnia 2019 r., godz. 15.00.

Osoby zainteresowane konkursem prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Zalasą w Centrum Nauki UŁ, nr. tel.: 635 41 70.