Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z programem NAWA dla naukowców.

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Aplikację w programie składa indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

więcej informacji:

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace/80-program-im-ulama

 

Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Zalasą w Centrum Nauki UŁ, nr. tel.: 635 41 70.