Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej jest dostępne na stronie internetowej:

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/392/1