Nazwisko i imię: Telefon: E-mail: Rodzaj projektów:
 Korczyńska Joanna 42 635 41 69 joanna.korczynska@uni.lodz.pl Z-ca Dyrektora, programy międzynarodowe
 Gut-Grzejdziak Monika 42 635 42 81 monika.grzejdziak@uni.lodz.pl Diamentowy Grant
 Kalska-Sochacka Katarzyna 42 635 41 70 katarzyna.kalska@uni.lodz.pl NAWA, programy ministerialne
 Klimaszewska Danuta 42 635 41 65 danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl programy ministerialne; dotacje na inwestycje związane z działalnością naukową
 Kołodziuk Alina 42 635 41 59 alina.kolodziuk@uni.lodz.pl programy NCN, stypendium START
 Mstowska Małgorzata 42 635 41 68 mstowska@uni.lodz.pl programy operacyjne, wdrożeniowe, upowszechniające naukę, wspierające zespoły badawcze oraz współpracę nauki z otoczeniem, granty norweskie
 Olender-Bartosik Renata 42 635 41 68 renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl programy operacyjne, wdrożeniowe, upowszechniające naukę, wspierające zespoły badawcze oraz współpracę nauki z otoczeniem, granty norweskie
 Rostocka Dominika 42 635 41 71 dominika.rostocka@uni.lodz.pl programy operacyjne, wdrożeniowe, upowszechniające naukę, wspierające zespoły badawcze oraz współpracę nauki z otoczeniem, granty norweskie
 Wronka Ewelina 42 635 41 69 ewronka@uni.lodz.pl programy międzynarodowe
 Wróblewska-Palmowska Eliza 42 635 47 15 eliza.palmowska@uni.lodz.pl programy NCN
 Zalasa Magdalena 42 635 41 58 magdalena.zalasa@uni.lodz.pl NAWA, NPRH, IDUB