Ustawę i właściwe rozporządzenia można pobrać ze strony: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe