Szanowni Państwo!

„Przewodnik po reformie” jest dostępny w formie elektronicznej na stronie:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-%e2%80%92-przewodnik-po-reformie

Zagadnienia związane z Konstytucją dla Nauki zostały w przewodniku podzielone na osiem obszarów tematycznych:

  • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
  • Sprawy pracownicze
  • Procedury awansu naukowego
  • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  • Finansowanie uczelni
  • Nadzór nad uczelniami.

Wiosną 2019 r. ukaże się druga część przewodnika, kompleksowo ujmująca kwestie związane z ewaluacją.