Projekt rozporządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. dostępny na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314505/katalog/12525454#12525454