Barbara Zagórska

Koordynator ds. konferencji i kształcenia ustawicznego UŁ

T:  42 635 41 04

E: barbara.zagorska@uni.lodz.pl

 

Marzena Janda-Gręda

Specjalista ds. rozliczeń konferencji

T: 42 635 48 26

E: marzena.janda@uni.lodz.pl