Nazwisko i imię: Stanowisko: E-mail: Telefon
Katarzyna Kalska – Sochacka  Dyrektor Centrum Nauki UŁ  katarzyna.kalska@uni.lodz.pl  42 635-41-70
Joanna Korczyńska  Zastępca Dyrektora  joanna.korczynska@uni.lodz.pl  42 635-41-69
Barbara Łukomska  Zastępca Dyrektora  barbara.lukomska@uni.lodz.pl  42 635-48-20