Szanowni Państwo!

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła kolejną edycję programu stypendialnego dla studentów i naukowców na rok akademicki 2020-2021.

Poniżej przesyłamy najważniejsze informacje dotyczące dostępnych grantów:

 

Fulbright Graduate Student Award

Dla kogo: absolwentów studiów I stopnia i wyżej

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.)

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA

Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 kwietnia 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Fulbright Junior Research Award

Dla kogo: doktorantów polskich uczelni lub instytucji badawczych

Cel: stypendium badawcze, zebranie materiałów do doktoratu

Czas pobytu: od 6 do 9 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright Senior Award

Dla kogo: pracowników naukowych polskich uczelni/instytucji, posiadających co najmniej tytuł doktora

Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne

Czas pobytu: od 3 do 9 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

 

Zachęcamy do ubiegania się o stypendia Programu Fulbrighta oraz przekazania informacji osobom zainteresowanym.

Materiały promocyjne oraz grafiki: https://fulbright.edu.pl/ruszyl-nabor-na-stypendia-fulbrighta-na-wyjazd-do-usa/

Osoba do kontaktu w Centrum Nauki UŁ: Magdalena Zalasa, tel.: 635 41 70.