Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim ogłasza konkurs na dofinansowanie udziału w wydarzeniu międzynarodowym (np.: dzień informacyjny, konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie brokerskie itp.), które jest związane tematycznie z programem Horyzont 2020.

Maksymalne dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu międzynarodowym wynosi 5 000 zł.

Konkurs adresowany jest do: doktorantów, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i przedsiębiorców (właścicieli firm i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, zajmujących się działalnością B+R) z regionu łódzkiego.  W konkursie mogą uczestniczyć tylko te osoby, które zgłosiły swój akces do pełnienia roli eksperta oceniającego projekty B+R z ramienia Komisji Europejskiej poprzez dokonanie rejestracji w bazie Ekspertów Komisji Europejskiej do programu ramowego Horyzont 2020 (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html).

Regulamin konkursu RPK 1.03.2018r.

Formularz konkursowy