Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłosiło otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Warunki ogólne uczestnictwa w Inicjatywie Eureka:

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Projekty EUREKI muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

– realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie:  http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries

ukierunkowanie rynkowe, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;

cywilny cel projektu.

Wnioskodawcą może być:

konsorcjum naukowe (co najmniej 1 jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca), przy czym liderem konsorcjum naukowego musi być przedsiębiorca.

– przedsiębiorca

– grupa przedsiębiorców  (co najmniej dwaj przedsiębiorcy, w tym co najmniej jeden MŚP)

Zakres konkursu  – bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA może być przeznaczone na:

  1. a) badania przemysłowe
  2. b) prace rozwojowe

Data zamknięcia naboru wniosków:  23 kwietnia 2018 r. (W ciągu roku kalendarzowego odbywają się dwa nabory wniosków)

Budżet NCBR: 2 mln zł na konkurs. W przypadku konsorcjum naukowego dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

W przypadku jednostek naukowych dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/aktualnosci/art,5993,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12018.html

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Renata Olender – Bartosik: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl, tel. 635 41 68  

Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 635 41 68

Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 41 71