Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 5 marca br. mija termin składania aplikacji w programie FIRST TEAM koordynowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  

W ramach programu FIRST TEAM można otrzymać wsparcie na działalność pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. Badania powinny dotyczyć prac B+R przełomowych w skali międzynarodowej o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa a także muszą być zgodne z tematami wskazanymi w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Projekty mogą być realizowane w trzech wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu First TEAM, trwającego 36 miesięcy wynosi ok. 2 000 000 zł.

Dofinansowanie dla jednostki naukowej nie będącej beneficjentem pomocy publicznej wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora konkursu: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego:

Program-First-TEAM_Dokumentacja_konkursowa