Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o nowo ogłoszonym konkursie na Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa – INGA”. Jest to nowy program finansowany ze środków  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w ramach PO IR), Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz  Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia INGA jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Ponadto realizacja programu ma się przyczynić do:

 • wzrostu  innowacji technologicznych w polskim sektorze gazownictwa;
 • opracowania technologii dla gazownictwa przez jednostki naukowe w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby polskiego sektora;
 • poprawy efektywności polskiego sektora gazownictwa;
 • zmniejszenia negatywnego oddziaływania sektora gazownictwa na środowisko.

Program jest dedykowany konsorcjom w skład których wchodzą:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo

albo

 • co najmniej dwie jednostki naukowe. 

Dofinansowanie dla jednostek naukowychdo 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia INGA zostały zdefiniowane przez PGNiG oraz GAZ-SYSTEM i są to:

 1. Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych 
 2. Pozyskanie metanu z pokładów węgla
 3. Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych
 4. Sieci gazowe
 5. Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG
 6. Technologie wodorowe i paliwa gazowe
 7. Technologie stosowane we współpracy z klientami
 8. Ochrona środowiska

Termin naboru wniosków 19 lutego – 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 mln PLN

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/

Prosimy o zapoznanie się z załączonym zakresem tematycznym konkursu i w przypadku zainteresowania aplikowaniem, prosimy o kontakt z pracownicami Centrum Nauki, tj. Renatą Olender-Bartosik (renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl) lub Małgorzatą Mstowską (malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl).

ogloszenie_o_konkursie

regulamin_konkursu

zakres_tematyczny_konkursu