Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2020.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

                                                                                                 2020                                                                                                                                                                                                        
Rodzaj konkursu                                             Rozpoczęcie naboru wniosków           Zakończenie naboru wniosków    Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)                                                   
                                                                         CEUS-UNISONO                                                                                                                                                        nabór ciągły od lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej                                                                                                                                    pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.                                                                                              
                                 OPUS 19
PRELUDIUM 19
POLS*                                    
16 marca 16 czerwca grudzień 2020 r.
                             SONATA BIS 10
MAESTRO 12
DAINA 2                               
15 czerwca 15 września                                                                      marzec 2021 r.
maj 2021 r. (DAINA 2)                                     
OPUS 20 + LAP
PRELUDIUM BIS 2
SONATA 16
BEETHOVEN CLASSIC 4           
                                                                                                                                   15 września                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 grudnia                                                                                                                                                                                                                                                                                         czerwiec 2021 r.
LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów
październik 2021 r. (BEETHOVEN CLASSIC 4)                                                                     
SONATINA 5
SHENG 2                     
                                                    15 grudnia                                                                                 15 marca 2021 r.                                                                                                                 wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)
październik 2021 r. (SHENG 2)                             
                                DIOSCURI 4                                                                               grudzień                                                                                               marzec 2021 r.                                                                                        październik 2021 r.                                                   
                             MINIATURA 4*                                                                                                                                                                                                                                            nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                              

* terminy ogłoszenia naboru mogą ulec zmianie.