Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu w lutym 2018 r. I konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy  ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017.
 
,,Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources”
 
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:
 
  1. Enabling Sustainable Management of Water Resources;
  2. Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management;
  3. Supporting Tools for Sustainable Integrative Management of water Resources.
 
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w dokumencie: Pre_Announcement_WaterWorks2017 oraz na stronie internetowej Inicjatywy Water JPI: http://www.waterjpi.eu/