Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. I konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy  ERA-NET Co-Fund SusCrop.
,,ERA-NET on Sustainable Crop Production”
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:
  1. Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience
  2. Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices
  3. Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems
  4. Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms (“the plant as a meta-organism”)
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w dokumencie: Pre_Announcement_SusCrop oraz na stronie internetowej Programu: https://www.suscrop.eu
Termin otwarcia naboru: 15 stycznia 2018