Szanowni Państwo

Informujemy, że 7 listopada br. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny poświęcony akcjom centralnym i działaniom wspierającym współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich pt. “Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym”. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o następujących działaniach/akcjach programu Erasmus+:

  1. Jean Monnet (JMo)
  2. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in Higher Education, CBHE);
  3. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, EMJMDs);
  4. Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (International Credit Mobility, ICM)

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli szkół wyższych, którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w zakresie współpracy z krajami pozaeuropejskimi, jak również do uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby pozyskać ogólne informacje o projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej własnych uczelni. Udział w konferencji przedstawiciela Komisji Europejskiej specjalizującego się w projektach typu Jean Monnet stworzy dobrą okazję do lepszego ich poznania.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Rejestracja trwa do 29 października br. i jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AkcjeCentralne

PROGRAM