Cele

Projekty zgłaszane w konkursie powinny skupiać się wokół spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi.

Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.

Adresaci

  • studenci studiów magisterskich
  • doktoranci
  • doktorzy
  • specjaliści od szkolnictwa wyższego
  • osoby specjalizujące się w edukacji i szkolnictwie wyższym.

Termin aplikacji:

Wrzesień – 1 grudzień 2017

Adres strony internetowej:  

http://www.fulbrightschuman.eu/