Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Termin aplikacji:

4 sierpnia 2017

Adres strony internetowej:  

http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh_20170626.html

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Termin aplikacji:

4 sierpnia 2017

Adres strony internetowej:  

http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh_20170626.html