QuantERA

QuantERA jest siecią 32 organizacji finansujących naukę w 26 krajach, koordynowaną przez Narodowe Centrum Nauki, wspierającą badania naukowe z zakresu technologii kwantowych. Budżet programu QuantERA wynosi 34 milionów złotych, w tym ponad 11 milionów pochodzących z Komisji Europejskiej, i zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektów badawczych wyłonionych w międzynarodowym konkursie. Ponadto do celów QuantERY należą również: wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie technologii kwantowych, zacieśnienie współpracy z przemysłem, opracowanie wytycznych dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych oraz kształtowanie polityki naukowej związanej z tworzeniem instrumentów finansowania nauk

Cele

Funded projects are expected to address one or more of the following areas:

  1. Quantum communication

Methods/tools/strategies to deal with the issues of distance, reliability, efficiency, robustness and security in quantum communication; novel protocols for multipartite quantum communication; quantum memory and quantum repeater concepts.

Novel photonic sources for quantum information and quantum communication, coherent transduction of quantum states between different physical systems; integrated quantum photonics; quantum communication embedded in optical telecommunications systems; other communication protocols with functionality enhanced by quantum effects.

  1. Quantum simulation

Platforms for quantum simulation; development of new measurement and control techniques and of strategies for the verification of quantum simulations.

Application of quantum simulations to condensed matter, chemistry, thermodynamics, biology, high-energy physics, quantum field theories, quantum gravity, cosmology and other fields.

  1. Quantum computation

Development of devices to realise multiqubit algorithms; demonstration and optimisation of error correction codes; interfaces between quantum computers and communication systems.

Development of novel quantum algorithms; demonstration of quantum speed-up; new architectures for quantum computation.

  1. Quantum information sciences

Novel sources of non-classical states and methods to engineer such states. Development of device-independent quantum information processing. Methods for the reconstruction and estimation of complex quantum states or channels and certification of their properties. Development of resource theory for quantum information. Study of topological systems for quantum information purposes. Understanding and control of open quantum systems; development of methods to confine dynamics in controllable decoherence-free subspaces. Study of thermodynamics processes at the quantum scale.

  1. Quantum metrology sensing and imaging

Use of quantum properties for time and frequency standards, light-based calibration and measurement, gravimetry, magnetometry, accelerometry, and other applications. Development of detection schemes that are optimised with respect to extracting relevant information from physical systems; novel solutions for quantum imaging and ranging. Implementation of micro- and nano- quantum sensors, for instance for quantum limited sensitivity in the measurement of magnetic fields at the nanoscale. Extension of the reach of quantum sensing and metrology to other fields of science including e.g. the prospects of offering new medical diagnostic tools.

  1. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Quantum phenomena, such as superposition and entanglement, as means to achieve new or radically enhanced functionalities.

Adresaci

The eligibility criteria for partners are specific to the chosen funding organization:

  • Require that eligibility of partners is checked with them prior to applying;
  • Fund only non-commercial research.

Państwa biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Termin nadsyłania zgłoszeń

15 marca 2017

Strona internetowa

https://ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017