PROGRAM TEAM-TECH CORE FACILITY NA PROJEKTY ZESPOŁOWE PROWADZONE PRZEZ WYBITNYCH UCZONYCH REALIZUJĄCYCH PROJEKTY B+R ZWIĄZANE Z POWSTAWANIEM LUB ROZWOJEM USŁUG O DUŻYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI.

Program TEAM-TECH Core Facility Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Fundację Nauki Polskiej na realizację projektu w(…)

Czytaj dalej

PROGRAM TEAM-TECH NA PROJEKTY ZESPOŁOWE PROWADZONE PRZEZ WYBITNYCH UCZONYCH REALIZUJĄCYCH PROJEKTY B+R ZWIĄZANE Z POWSTAWANIEM PRODUKTU LUB PROCESEM PRODUKCYJNYM (TECHNOLOGICZNYM LUB WYTWÓRCZYM) O DUŻYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

PROGRAM TEAM-TECH Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Fundację Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM-TECH na projekty (…)

Czytaj dalej

PROGRAM TEAM NA PROJEKTY ZESPOŁOWE PROWADZONE PRZEZ WYBITNYCH UCZONYCH Z CAŁEGO ŚWIATA

Program TEAM Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Fundację Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM na projekty(…)

Czytaj dalej

PREZENTACJE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO OBSZARU „UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE HORYZONT 2020″

W dniu 27 kwietnia 2017 na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące obszaru „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego(…)

Czytaj dalej

PROJEKTY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI

Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Narodowe(…)

Czytaj dalej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OBSZARU „UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA” W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dotyczące obszaru „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego w uczestnictwa” w programie Horyzont 2020 goo.gl/Wmy17K

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OBSZARU „UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA” W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Czytaj dalej

ACTION GRANTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL PROJECTS ON JUDICIAL TRAINING COVERING CIVIL LAW, CRIMINAL LAW OR FUNDAMENTAL RIGHTS

Czytaj dalej

ACTION GRANTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL PROJECTS TO PROMOTE JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL AND CRIMINAL MATTERS

Czytaj dalej

ACTION GRANTS TO SUPPORT NATIONAL OR TRANSNATIONAL E-JUSTICE PROJECTS

Czytaj dalej

ACTION GRANTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL PROJECTS TO ENHANCE THE RIGHTS OF PERSONS SUSPECTED OR ACCUSED OF CRIME AND THE RIGHTS OF VICTIMS OF CRIME

Czytaj dalej

FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE FUNCTIONING OF NON-GOVERNMENTAL BODIES

Czytaj dalej

SUPPORTING MEMBER STATES IN MAINSTREAMING HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION IN HEALTH AND EDUCATIONAL SETTINGS

Czytaj dalej

MINIATURA 1

Czytaj dalej