POWROTY

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z(…)

Czytaj dalej

SONATINA 2

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez(…)

Czytaj dalej

HOMING

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu(…)

Czytaj dalej

ETIUDA 6

Konkurs na stypendia doktorskie Warunki przystąpienia do konkursu Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich: a) jeżeli(…)

Czytaj dalej

KONKURS NA UTWORZENIE CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Jest(…)

Czytaj dalej

UWERTURA 2

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską(…)

Czytaj dalej

FIRST TEAM

Czytaj dalej

OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Czytaj dalej

WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU

Czytaj dalej

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC) PILOT

Czytaj dalej

ERC

Czytaj dalej

H2020 SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

Czytaj dalej

H2020 SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION

Czytaj dalej

H2020 EUROPE IN A CHANGING WORLD – INCLUSIVE, INNOVATIVE AND REFLECTIVE SOCIETIES

Czytaj dalej