UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.0 1.00-IP.08-00-UMO/17 Cel projektu Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację(…)

Czytaj dalej

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI – NOWE KONKURSY

W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe: Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;(…)

Czytaj dalej

E-RARE-3 CALL FOR PROPOSALS 2018 FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS FOR RARE DISEASES

Nazwa konkursu E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for „Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery(…)

Czytaj dalej

PRZYSZŁOŚCIOWE TECHNOLOGIE DLA OBRONNOŚCI – KONKURS MŁODYCH NAUKOWCÓW

Cele projektu Celem głównym Programu jest pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa w obszarach technologicznych wskazanych(…)

Czytaj dalej

CORE 2018

Strona główna Programy międzynarodoweWspółpraca dwustronnaLuksemburgVII konkurs VII konkurs A A A   Ogłoszenie konkursu CORE 2018 przez luksemburską agencję FNR(…)

Czytaj dalej

ERA-NET CO-FUND SUSCROP

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. I konkursu na projekty badawcze(…)

Czytaj dalej

ERA-NET CO-FUND WATERWORKS2017

Czytaj dalej

PIERWSZY KONKURS W RAMACH POLSKO-CHIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ (2018)

Czytaj dalej

POWROTY

Czytaj dalej

SONATINA 2

Czytaj dalej

HOMING

Czytaj dalej

ETIUDA 6

Czytaj dalej

KONKURS NA UTWORZENIE CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Czytaj dalej

UWERTURA 2

Czytaj dalej