DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU COST

  Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z MNiSW i RPK ds. Programu Horyzont 2020 w Łodzi zapraszają  na spotkanie i(…)

Czytaj dalej

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU START

    Spotkanie informacyjne dotyczące programu START (konkurs 2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich(…)

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STWORZENIE AGENDY BADAWCZEJ DOTYCZĄCEJ PROGRAMU „ŁÓDZKIE W DOBRYM ZDROWIU”

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił zapytanie ofertowe na stworzenie agendy badawczej dotyczącej programu „Łódzkie w dobrym zdrowiu” w ramach Wspólnego(…)

Czytaj dalej

KONKURS SZLAKAMI POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Cele Celem projektu jest  upowszechnienie wiedzy o niepodległej Polsce Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski(…)

Czytaj dalej

EUREKA – KONKURS 2/2017

Konkurs jest bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą(…)

Czytaj dalej

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w(…)

Czytaj dalej

MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION FELLOWSHIP PROGRAM

Czytaj dalej

GRANTY FULBRIGHT-SCHUMAN

Czytaj dalej

II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

Czytaj dalej

EDUKACJA GLOBALNA 2017 – OTWARTY KONKURS OFERT

Czytaj dalej

NOWA UMOWA Z ARGENTYNĄ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE NAUKI I TECHNIKI

Czytaj dalej

GOSPOSTRATEG

Czytaj dalej

PROGRAM FIRST TEAM NA FINANSOWANIE PIERWSZYCH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH KIEROWANYCH PRZEZ DOKTORÓW NA WCZESNYM ETAPIE KARIERY NAUKOWEJ

Czytaj dalej

HOMING NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW O CHARAKTERZE STAŻY PODOKTORSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ MŁODYCH DOKTORÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO POLSKI Z ZAGRANICY

Czytaj dalej