MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION FELLOWSHIP PROGRAM

Cele Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Preferowane będą wnioski dotyczące(…)

Czytaj dalej

GRANTY FULBRIGHT-SCHUMAN

Cele Projekty zgłaszane w konkursie powinny skupiać się wokół spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE(…)

Czytaj dalej

II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

CyberSecIdent  – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie(…)

Czytaj dalej

EDUKACJA GLOBALNA 2017 – OTWARTY KONKURS OFERT

  Edukacja globalna 2017 – otwarty konkurs ofert Konkurs ofert ma na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z(…)

Czytaj dalej

DAINA: ZAPOWIEDŹ KONKURSU NA POLSKO-LITEWSKIE PROJEKTY BADAWCZE

DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze Cele Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych: które obejmują(…)

Czytaj dalej

NOWA UMOWA Z ARGENTYNĄ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE NAUKI I TECHNIKI

Nowa umowa z Argentyną o współpracy w dziedzinie nauki i techniki W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowana została(…)

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU EQUIP (EU-INDIA PLATFORM FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU HERA (HUMANITIES IN THE EUROPEAN RESEARCH AREA)

Czytaj dalej

GOSPOSTRATEG

Czytaj dalej

PROGRAM FIRST TEAM NA FINANSOWANIE PIERWSZYCH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH KIEROWANYCH PRZEZ DOKTORÓW NA WCZESNYM ETAPIE KARIERY NAUKOWEJ

Czytaj dalej

HOMING NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW O CHARAKTERZE STAŻY PODOKTORSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ MŁODYCH DOKTORÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO POLSKI Z ZAGRANICY

Czytaj dalej

UNIWERSALIA 2.1 I 2.2

Czytaj dalej

DUO – THAILAND

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI: SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA

Czytaj dalej