Załączniki do zarządzenia w sprawie zatrudniania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników UŁ oraz osób spoza UŁ do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Załączniki do zarządzenia w sprawie zatrudniania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników UŁ oraz osób spoza UŁ do projektów finansowanych ze(…)

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZATRUDNIANIA, ROZLICZANIA I WYPŁATY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UŁ ORAZ OSÓB SPOZA UŁ DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

zarządzenie nr 144 z dnia 27.07.2017 r

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW

zarządzenie nr 143 z 27.07.2017 r POPR_załącznik

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KOSZTÓW POŚREDNICH

zarządzenie  nr 95 z 18.04.2017 r. POPR_załączniki

Czytaj dalej

Załącznik do zarządzenia w sprawie realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych

  załącznik w formacie word załącznik – zgoda      

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE REALIZACJI W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM PROJEKTÓW FINANSOWANYCH LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH

zarz. nr 147 z 21.08.2017 r. 

Czytaj dalej

Załącznik do regulaminu wynagradzania

Czytaj dalej

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Czytaj dalej

WARSZTATY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Czytaj dalej

DZIEŃ INFORMACYJNY “MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM”

Czytaj dalej

PROGRAM FULBRIGHT SPECIALIST AWARD

Czytaj dalej

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU COST – prezntacje

Czytaj dalej

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU START – prezentacje

Czytaj dalej

CENTRA DOKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Czytaj dalej