Zarządzenie Rektora nr 149

Regulamin Komisji

Wzór wniosku

Dane do formularza uświadomionej zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Kontakt

Iwona Rytych-Kaleta

Centrum Nauki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytecka 3, pok. 205, II piętro.

90-137 Łódź

tel: 042/635-41-58

e-mail: iwona.kaleta@uni.lodz.pl