Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.

NCN together with JPI Urban Europe network and Chinese funding agency NSFC is pleased to announce a new call on(…)

Czytaj dalej

JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki

Szanowni Państwo NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Innovation against(…)

Czytaj dalej

WNIOSKI W KONKURSACH NCN

Szanowni Państwo Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2 oraz(…)

Czytaj dalej

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI – NOWE KONKURSY

W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe: Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;(…)

Czytaj dalej

SONATINA 2

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez(…)

Czytaj dalej

ETIUDA 6

Konkurs na stypendia doktorskie Warunki przystąpienia do konkursu Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich: a) jeżeli(…)

Czytaj dalej

KONKURS NA UTWORZENIE CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Jest(…)

Czytaj dalej

UWERTURA 2

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską(…)

Czytaj dalej

PRELUDIUM

Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Adresaci Konkurs skierowany jest do(…)

Czytaj dalej

OPUS

Opis Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Adresaci Z(…)

Czytaj dalej