EUREKA – KONKURS 2/2017

Konkurs jest bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą(…)

Czytaj dalej

II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

CyberSecIdent  – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie(…)

Czytaj dalej

GOSPOSTRATEG

GOSPOSTRATEG Dyrektor NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I(…)

Czytaj dalej

POLSKO-TAJWAŃSKI KONKURS NA WSPÓLNE PROJEKTY BILATERALNE W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-TAJWAŃSKIEJ

Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2017 r. Narodowe(…)

Czytaj dalej

PROJEKTY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI

Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Narodowe(…)

Czytaj dalej

M-ERA.NET CALL 2017

M-ERA.NET Call 2017 Cele  Tematy konkursu: Integrated computational materials engineering (ICME) Innovative surfaces, coatings and interfaces High performance composites Multifunctional(…)

Czytaj dalej

SOUTHEAST ASIA – EUROPE JOINT FUNDING SCHEME FOR RESEARCH AND INNOVATION

Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-EU-NET Joint Call 2017) Cele Celem tej inicjatywy jest(…)

Czytaj dalej

MICRO-ELECTRO-MECHANICAL-SYSTEMS (MEMS) – HARSH ENVIRONMENT COMPATIBLE SENSORS FOR INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS

Czwarty polsko-singapurski konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej (2017) – “Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) – Harsh environment compatible sensors(…)

Czytaj dalej

CORE 2017

CORE 2017 Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu rozwój i działanie systemów finansowych bezpieczeństwo informacji(…)

Czytaj dalej

OPTICAL METROLOGY FOR PRODUCTION PROCESSES,ENVIRONMENTAL MONITORING AND BIOANALYSIS

Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia Cele The main focus(…)

Czytaj dalej