KONKURS SZLAKAMI POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Cele Celem projektu jest  upowszechnienie wiedzy o niepodległej Polsce Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski(…)

Czytaj dalej

EUREKA – KONKURS 2/2017

Konkurs jest bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą(…)

Czytaj dalej

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w(…)

Czytaj dalej

GRANTY FULBRIGHT-SCHUMAN

Cele Projekty zgłaszane w konkursie powinny skupiać się wokół spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE(…)

Czytaj dalej

II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

CyberSecIdent  – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie(…)

Czytaj dalej

DAINA: ZAPOWIEDŹ KONKURSU NA POLSKO-LITEWSKIE PROJEKTY BADAWCZE

DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze Cele Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych: które obejmują(…)

Czytaj dalej

NOWA UMOWA Z ARGENTYNĄ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE NAUKI I TECHNIKI

Nowa umowa z Argentyną o współpracy w dziedzinie nauki i techniki W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowana została(…)

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU EQUIP (EU-INDIA PLATFORM FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) –konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing(…)

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU HERA (HUMANITIES IN THE EUROPEAN RESEARCH AREA)

HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe(…)

Czytaj dalej

GOSPOSTRATEG

GOSPOSTRATEG Dyrektor NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I(…)

Czytaj dalej