II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

CyberSecIdent  – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie(…)

Czytaj dalej

DAINA: ZAPOWIEDŹ KONKURSU NA POLSKO-LITEWSKIE PROJEKTY BADAWCZE

DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze Cele Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych: które obejmują(…)

Czytaj dalej

NOWA UMOWA Z ARGENTYNĄ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE NAUKI I TECHNIKI

Nowa umowa z Argentyną o współpracy w dziedzinie nauki i techniki W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowana została(…)

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU EQUIP (EU-INDIA PLATFORM FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) –konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing(…)

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU HERA (HUMANITIES IN THE EUROPEAN RESEARCH AREA)

HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe(…)

Czytaj dalej

GOSPOSTRATEG

GOSPOSTRATEG Dyrektor NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I(…)

Czytaj dalej

PROGRAM FIRST TEAM NA FINANSOWANIE PIERWSZYCH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH KIEROWANYCH PRZEZ DOKTORÓW NA WCZESNYM ETAPIE KARIERY NAUKOWEJ

Program FIRST TEAM Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Fundację Nauki Polskiej na realizację projektu w ramach(…)

Czytaj dalej

HOMING NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW O CHARAKTERZE STAŻY PODOKTORSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ MŁODYCH DOKTORÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO POLSKI Z ZAGRANICY

HOMING Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Fundację Nauki Polskiej na realizację projektu w ramach programu HOMING(…)

Czytaj dalej

UNIWERSALIA 2.1 I 2.2

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r. Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z(…)

Czytaj dalej

DUO – THAILAND

Duo – Thailand Duo – Thailand jest programem wymiany studenckiej pomiędzy Azją i Europą odbywającym się na zasadzie 1:1 (jeden student wyjeżdżający(…)

Czytaj dalej