CENTRA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej(…)

Czytaj dalej

SHENG 1

SHENG Opis Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze  Adresaci W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez(…)

Czytaj dalej

MINIATURA 2

MINIATURA Opis Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Adresaci Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:  uzyskały stopień naukowy doktora w(…)

Czytaj dalej

SONATA BIS

SONATA   Opis Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy(…)

Czytaj dalej

HARMONIA 10

HARMONIA  Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Adresaci Z wnioskami(…)

Czytaj dalej

MAESTRO 10

 MAESTRO Opis Konkurs  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych(…)

Czytaj dalej

MINIATURA 2

Szanowni Państwo Narodowe Centrum Nauki uruchomiło konkurs MINIATURA 2 MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany(…)

Czytaj dalej

KONKURS „DOKTORATY WDROŻENIOWE” – II EDYCJA

Szanowni Państwo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło  nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe”. Program skierowany jest do osób(…)

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Szanowni Państwo, Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, które organizowane jest z(…)

Czytaj dalej

REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE – OSTATNI KONKURS

Szanowni Państwo,   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,(…)

Czytaj dalej