NABÓR LIFE 2017 – ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków LIFE do Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki(…)

Czytaj dalej

REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE

Regionalne agendy naukowo-badawcze Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Działania 4.1(…)

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM

W dniu 26 kwietnia 2017 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki. W załączeniu(…)

Czytaj dalej

PREZENTACJE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO OBSZARU „UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE HORYZONT 2020″

W dniu 27 kwietnia 2017 na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące obszaru „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego(…)

Czytaj dalej

SUPPORTING MEMBER STATES IN MAINSTREAMING HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION IN HEALTH AND EDUCATIONAL SETTINGS

Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and educational settings Cele This action aims to(…)

Czytaj dalej

REJESTRACJA NA WARSZTATY „KROK PO KROKU” BIURA DS. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Rejestracja na warsztaty„Krok po kroku” Biura ds. Doskonałości Naukowej Trzy edycje jednodniowych szkoleń dla osób planujących składanie grantów ERC organizuje(…)

Czytaj dalej

REZULTATY OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU PT. WIELOWYMIAROWA ANALIZA ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH (WAZO). METODYKA I NARZĘDZIE POMIARU”- OPUS 5

Rezultaty osiągnięte w ramach projektu pt. Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru”- OPUS 5. Celem teoretycznym projektu(…)

Czytaj dalej

SPOTKANIE NA WYDZIALE FILOZOFICZNO-HISTORYCZNYM

W dniu 23 marca 2017 odbyło się spotkanie z pracownikami Wydziału Filozoficzno-Historycznego W załączeniu informacje prezentowane podczas spotkania Prezentacja dotycząca(…)

Czytaj dalej

ERA-MIN 2

ERA-MIN 2 Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców. Cele The scope of the(…)

Czytaj dalej

EUREKA

EUREKA – konkurs 1/2017  Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie(…)

Czytaj dalej