II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

CyberSecIdent  – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie(…)

Czytaj dalej

EDUKACJA GLOBALNA 2017 – OTWARTY KONKURS OFERT

  Edukacja globalna 2017 – otwarty konkurs ofert Konkurs ofert ma na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z(…)

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI: SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki:  SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na(…)

Czytaj dalej

KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI: MAESTRO, HARMONIA, SONATA ORAZ SONATA BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań(…)

Czytaj dalej

NABÓR LIFE 2017 – ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków LIFE do Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki(…)

Czytaj dalej

REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE

Regionalne agendy naukowo-badawcze Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Działania 4.1(…)

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM

W dniu 26 kwietnia 2017 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki. W załączeniu(…)

Czytaj dalej

PREZENTACJE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO OBSZARU „UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE HORYZONT 2020″

W dniu 27 kwietnia 2017 na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące obszaru „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego(…)

Czytaj dalej

SUPPORTING MEMBER STATES IN MAINSTREAMING HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION IN HEALTH AND EDUCATIONAL SETTINGS

Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and educational settings Cele This action aims to(…)

Czytaj dalej

REJESTRACJA NA WARSZTATY „KROK PO KROKU” BIURA DS. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Rejestracja na warsztaty„Krok po kroku” Biura ds. Doskonałości Naukowej Trzy edycje jednodniowych szkoleń dla osób planujących składanie grantów ERC organizuje(…)

Czytaj dalej