CENTRA DOKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Dioscuri to inicjatywa(…)

Czytaj dalej

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU START

    Spotkanie informacyjne dotyczące programu START (konkurs 2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich(…)

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STWORZENIE AGENDY BADAWCZEJ DOTYCZĄCEJ PROGRAMU „ŁÓDZKIE W DOBRYM ZDROWIU”

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił zapytanie ofertowe na stworzenie agendy badawczej dotyczącej programu „Łódzkie w dobrym zdrowiu” w ramach Wspólnego(…)

Czytaj dalej

MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION FELLOWSHIP PROGRAM

Cele Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Preferowane będą wnioski dotyczące(…)

Czytaj dalej

II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

CyberSecIdent  – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie(…)

Czytaj dalej

EDUKACJA GLOBALNA 2017 – OTWARTY KONKURS OFERT

  Edukacja globalna 2017 – otwarty konkurs ofert Konkurs ofert ma na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z(…)

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI: SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki:  SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na(…)

Czytaj dalej

KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI: MAESTRO, HARMONIA, SONATA ORAZ SONATA BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań(…)

Czytaj dalej

NABÓR LIFE 2017 – ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków LIFE do Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki(…)

Czytaj dalej

REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE

Regionalne agendy naukowo-badawcze Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Działania 4.1(…)

Czytaj dalej