Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce organizuje w dniach 7-10 listopada 2017 r. w Warszawie seminarium „Inclusion within KA2”. Jest to seminarium kontaktowe, którego celem jest znalezienie partnerów do realizacji projektów Partnerstw strategicznych w ramach akcji 2 programu Erasmus+ w sektorach kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych, szkolnictwa wyższego oraz edukacji szkolnej. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji i pracy nad koncepcjami projektowymi, które dotyczą szeroko pojętej problematyki włączenia społecznego.

Seminarium skierowane jest do osób reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w programie Erasmus+, zainteresowanych aktywnym uczeniem się i nauczaniem, władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Termin na składanie zgłoszeń to 19 października br. Narodowe Agencje pokrywają koszty uczestnictwa w wydarzeniu (utrzymanie oraz podróż), zgodnie z regulaminem dostępnym na niżej wskazanej stronie. Z założenia pokrywane jest 100% kosztów uczestnictwa.

Więcej szczegółów na temat seminarium i procesu aplikowania znajdą Państwo na stronie: stronie http://erasmusplus.org.pl/szkolenia-miedzynarodowe/. Prosimy wybrać odpowiedni dla Państwa sektor edukacji.